Piri Reis Üniversitesi Ücretleri 2023-2024 (2023)

1. 2023 Öğrenim Ücretleri - Piri Reis Üniversitesi

 • 2023 Öğrenim Ücretleri İngilizce Hazırlık %50 Burslu + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Dahil) %50 Burslu Ücret (KDV Dahil) Burssuz %25 Tercih İndirimli ...

 • 2023 Öğrenim Ücretleri İngilizce Hazırlık %50 Burslu + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Dahil) %50 Burslu Ücret (KDV Dahil) Burssuz %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Dahil) Burssuz Ücret (KDV Dahil) 51.563 ₺ 68.750 ₺ 103.125 ₺ 137.500 ₺ Denizcilik Meslek Yüksekokulu %50 Burslu + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Dahil) %50 Burslu Ücret (KDV Dahil)

2. Öğrenim Ücretleri ve Burslar - Piri Reis Üniversitesi - Enstitü

 • Lisansüstü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılları Erken Kayıt Döneminde Geçerli İndirim Oranı ve Öğrenim Ücretleri İçin Buraya Tıklayınız.

 • PRU 2020-2021 Güz/Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenim Ücretleri Piri Reis Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenim Ücretleri

  (Video) 2022 - 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

3. Piri Reis Üniversitesi 2023-2024 Ücretleri

 • Piri Reis Üniversitesi 2023-2024 Ücretleri · Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğrenim Ücreti : 137.500 TL (%50 Burslu) : 68.750 TL · Fakülteler : 209.000 TL (%50 ...

 • Piri Reis Üniversitesi Ücretleri (2023-2024) aşağıda paylaşılmıştır. Burslar: İlk 5 tercihte Ünivers

4. Piri Reis Üniversitesi Ücretleri (2023-2024) - Eğitim Sistem

 • Aug 6, 2023 · PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ ; Ekonomi ve Finans (İngilizce), 104.500 TL, %50 İndirimli ; Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce), 104.500 ...

  (Video) 15.07.2023- Piri Reis Üniversitesi Hakkında Tercih Edilir Mi? 2023 Piri Reis Üniversitesi Hakkında

 • Piri Reis Üniversitesi ücreti ne kadar, Piri Reis burs veriyor mu, Piri Reis Üniversitesi Özel mi devlet mi, Piri Reis Üniversitesi tercih bursu var mı, Piri Reis Üniversitesi 2023-2024 eğitim ücretleri belli oldu detaylar haberimizde...

5. Piri Reis Üniversitesi Eğitim Ücretleri (2023-2024) - Efendim

 • Piri Reis Üniversitesi Ücretleri (2023-2024) · Fakülteler : 209.000 TL (%50 Burslu) : 104.500 TL · Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Lisans ve Önlisans İngilizce ...

 • Piri Reis Üniversitesi 2023-2024 yılı Ücretleri Öğrenim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri

  (Video) PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'NDE SON HAFTAM / MEZUN OLUYORUM / BİTİRME TEZİ / STAJ ÖNCESİ SON ÇIKIŞLAR

6. Piri Reis Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022 2023

 • Piri Reis Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Piri Reis Üniversitesi ücretleri, ...

 • Piri Reis Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Piri Reis Üniversitesi ücretleri, Piri Reis Üniversitesi eğitim üc

7. Piri Reis Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2023 - Tercihini Yap

 • Piri Reis Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Fiyatlarını açıkladıktan sonra bir de Piri Reis Üniversitesi burs imkanlarına bakalım: Şehit çocukları bursu: Piri ...

  (Video) 2023-2024 KYK yurt ücretleri!

 • Piri Reis üniversitesi eğitim ücretleri ve bursları 2023 ne kadar, burs imkanları nelerdir, Piri Reis üniversitesi denizcilik fakültesi indirimi, ön lisans ve

8. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları

 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları (Alfabetik Sırada) · Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) · Gemi Makineleri ...

 • (Video) MÜHENDİSİN ORTALAMA MAAŞINI ÖĞRENDİK 😱🚨 Kimler Haklı Çıktı 🤔 #ekonomi #sokakröportajları #keşfet

Videos

1. Başörtülü üniversite mezunlarını görünce aşağılamaya başladı
(Yeni Şafak)
2. Devlet Üniversitesi mi Vakıf mı?
(AkademikLink)
3. 2023 YKS Yönetim Bilişim Sistemleri sıralaması kaç olur YBS Tercih
(Kaan Kıvanç)
4. ‘Kyk da tesettürlüler açık gezerken erkek görürse’ 😂#shorts
(Canan Altın)
5. kyk sabah kahvaltımız böyle sizin nasıl #keşfet #shorts #fyp #kyk #yurt
(Azime Hülya)
6. #yks2023 VAKIF ÜNV YENİ AÇILAN BÖLÜMLER 2023
(Mezuna Kalanlar)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated: 13/05/2023

Views: 5626

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.